تیم نسخه 2

محمد کریمی

توسعه دهنده وردپرس

سحر حسینی

توسع دهنده ووردپرس

عباس رضایی

طراح

فرانک محمدی

طراح

رضا نوری

بهینه ساز

بابک محسنی

بهینه سازی نینجا