تیم نسخه 1

بابک رجبی

توسعه دهنده وردپرس

شقایق مرادی

توسعه دهنده وردپرس

رضا عباسی

طراح

مریم نوری

طراح

آریا عظیمی

بهینه ساز

میثم ایمانی

بهینه سازی نینجا